Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. LIVE!?ела?????ела????-2020/21. Т?? 4. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 3. LIVE!?енг?и??енг?и?-2020/21. Т?? 5. LIVE!?олдова??и??иан ?ал??енко: «?ик?о не давал нам ни единого ?ан?а, когда м? о?п?авили?? во Ф?ан?и?»Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. ?нон? ма???в ??бо?и?ига ?емпионов У?Ф?С?ало изве??но ?а?пи?ание ?инала ?е???е? ?иги ?емпионов У?Ф? 2020/21?е?ва? лига Ю??й ?вани?ин: «У ??вном? на на? о??к?вала ?во???дна кон??ол?на ?обо?а»?аза???ан??азил??кий в?а?а?? ?еллоз? пе?ейде? в ?Ф? «????а?»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ?е?ва? победа ?лега ?оз?лиФ?ан?и??ика?дин?о: «?? должн? дела?? в?е б????о и ?воев?еменно в каждом дей??вии, в каждом ?пизоде»?о??и??ми??ий ???илов: «?е ??ои? о??анавлива???? на до??игн??ом»?ела?????и?аил ??и??на: «? н?жн?й момен? ?дало?? ?об?а???? и заби?? победн?й м??»?ела?????ак?им ?и?енко: «? ?о???гал?? ав?об?? здав назад. ?ивк?н ?казав, ?о на н?ом? ми б?л??е не по?демо»??азили??а?ека ??в «?о?ин?иан?», ??ка? Селба? ??в «??лан?ико»?аза???ан?ик?о? Уго и ?ео пополнили ?Ф? «?к?обе»??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни: в?дб?ло?? же?ебк?ванн? попе?едн?? е?ап?вЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. «?не?г??» ??«Сок?л». ?нон??аза???ан?ик?о? Та??ило: «? ?аза???ане о?ен? в??окий ??овен? ???зала»?ен?кий ???зал?лек?анд? ?а?и?: «?аб???, нам доведе???? де?о зм?ни?и век?о? ?озви?к? кл?б?»

?лек?анд? ?а?и? подал за?вление об о???авке ? должно??и главного ??ене?а «??д??а?-??У»

?лек?анд? ?а?и? поп?о?ил ? ??ковод??ва об о???авке.


?л?б благода?ен ?лек?анд?? ?але?иеви?? за ?або?? и два ?езона, ко?о??е подн?ли на?? команд? на ве??ин? ?к?аин?кого жен?кого ???зала.

??ковод??во ?а??мо??и? п?о??б? главного ??ене?а и п?име? ?е?ение о ?ом, к?о возглави? команд? в ?лед???ем ?езоне.

???о?ник ??/span>?Budstar Fútbol Sala Femenino

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.