Ф??зал в ми?е?ака? може? возглави?? ?бо?н?? ??ана?ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 7. ?обедн?е гол? ?ак?има ?а???ка и ?и?али? ?оле?никаЧемпиона? ми?а?е?е?и из ???г?з??ана ???дин ??к?ев ???ановил ?еко?д ?емпиона?ов ми?а?о??и???нол?д ?на?б: «? не?о??о?в?ем?? пе?еезде в ??нде?лиг? ни???? не жале?»Сбо?на? Ук?аин???ина ??би??ка: «?б??на Ф?нл?нд?? на ???н??? Lviv Freedom Cup-2020 ? за?аз п?иблизно на ?ом? ?амом? ??вн?»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 6. ??е?ка ??? и победна? ?е?и? ?ЧСбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов: «У ???н? в на? ?па?инги з ??пан???, на по?а?к? л??ого ??з? Шве????» ??али???али?-2021/22. Т?? 5. «?ад??» ?вели?ивае? о???вСбо?на? Ук?аин?Юл?? Фо???к: «??д?аз? п??л? ??нал?ного ?ви??ка до к?н?? не пов??или, ?о змогли здоб??и ом???ний ?ез?л??а?»?ига ?емпионов У?Ф?«У?аган» ? ??бк? У?Ф? 2011/12: ?к ?е б?ло?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. ?она C??д. 2 ???. «?????????????У?» ? «SkyUp» поки без в??а??е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. ?она ?а??д. 2 ???. «??ба??» зазнав д??го? по?азки по?п?л?Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 8 ???. «??одек??м» об?г?ав «У?аган» ? наблизив?? до л?де??в??пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 3-го ???аЧемпиона? ?в?оп?Ук?а?на вий?ла ? "Ф?нал ?о?и??о?" ?в?о-2022: ?к?а?н??ка во?о?а?ка забила ?алений гол?аза???ан?ги?а: «??п???ва? немного го?е?и»??пани???пани?-2021/22. Т?? 3. «?е?и?» и «?ава??а» ?во??? ??де?аЧемпиона? ?в?оп??в?о-2022 (ж?нки). ??новний ?а?нд. LIVE!Чемпиона? ?в?оп???дб?? до ?в?о-2022. ?ен? Х дл? Ук?а?ни ? Ф?нл?нд?? на??авЧемпиона? ?в?оп?Якко ?ай?инен: «У на? е??? ?ан?, ко?о??й може? б??? един??венн?м в жизни»

«Сипа?» – облада?ел? С?пе?к?бка Таджики??ана-2020

Х?джанд?кий «Сипа?», об?г?ав д??анбин?к?? «Со?о компани?» ?о ??е?ом 4:2, ??ал облада?елем С?пе?к?бка Таджики??ана-2020

Х?джанд?кий «Сипа?», об?г?ав д??анбин?к?? «Со?о компани?» ?о ??е?ом 4:2, ??ал облада?елем С?пе?к?бка Таджики??ана по ???зал?.

?

?е?оем в???е?и ??ал иг?ок «Сипа?а» Соби?джон ??л?ков, ?делав?ий ?е?-??ик.
?
С?пе?к?бок Таджики??ана-2020 по ???зал?
25 и?л? 2020 года.

«Со?о компани?» (???анбе) ??«Сипа?» (Х?джанд) ??2:4
?ол?: ???аммад Ша?ипов, ?ек??з ?лима?мадов ??Соби?джон ??л?ков (3), ?ил?од Саломов.
????ий иг?ок ма??а: Соби?джон ??л?ков («Сипа?»).
?
???о?ник ??
Ф??зал?на? ?ига Таджики??ана

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.