Эк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 2. ?ен?а-??ик ?ед??а и ?ен?а?и? в ?де??еЭк???а-лигаЭк???а-лига. Т?? 2. LIVE!?в?ок?бки??бок У?Ф?: 27-ле?ний а?би?? из ?ел?гии деб??и??е? на иг?а? «??од?к?има»?е?ва? лига «У?аган-2 ?Ф?» заве??ив ?о?номо???к? збо?и. ??д??мкиЭк???а-лига?е?ед пе??о? дома?н?о? г?о? в ?к???а-л?з? п?езиден? Ф? «?н?ев» пода??вав ме?? ?и?оми?а ?менн? ???болк??е?ва? лига «?п??ен?? ?3» ви???ив не за?вл??и?? ? ?е??? л?г??ела????22.09. 18.00 ??ТЭ? (???а) - ???С??Ь??Ш (?ида). LIVE!Юно?е?кий ???зал??дб?ло?? же?ебк?ванн? Юна??ко? ???зал?но? ?к???а-л?ги (U-16) ?е?е?ан??лавн?й п?ин?ип ?лек?анд?а ?о?г?нова. Ча??? 1??вов?нд??й ?адо?ожний: «Ф?дж?к??а» могла побо?о?и?? за золо?? медал??в?ок?бкиУк?а?н??кий а?б??? Я?о?лав ?ов?ок п?а??ва?име на ма??а? ??новного ?а?нд? ??бк? У?Ф? ? Слова??ин?Эк???а-лига«Сок?л» - «У?аган». ?е?едмова до ма????де??а?блада?елем ?е?вого ??бка Ю?и? ?опова ??ал FC «PIZZA&GRILL;»!Эк???а-лигаСе?г?й ??дд?бний: "?о???мо ???п?изи дл? "Ти?ана""Эк???а-лига«???л?мова»: ??ак??ванн? ??авил г?и в?д ?ом??е?? а?б???аж? ?ФУ + ?????Юно?е?кий ???зал22 ве?е?н? в?дб?де???? же?ебк?ванн? Юна??ко? ???зал?но? ?к???а-л?гиЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. ?нон? 2-го ???а: в?помина? "?н?е???аз"?де??а?де??а, ?ига Сод??же??ва: и?оги ле?него ?езона?ежд?на?одн?й ???зал?и?виненко помог Э??-???? в?иг?а?? ? а???айде?а ?емпиона?а Че?ии?е?ва? лига ?п??ен?? ?10: ?е??вни??во ?а ?бол?вал?ники вже ?к??или за медал?ми ? ми докладемо мак?им?м з??ил?, ?об вип?авда?и ?? о??к?ванн?

??ед??ави?ели оде??кой ??ем?е?-лиги пожелали «???» ?да?и в п?о?иво??о?нии ? ?а??ков?ким «?окомо?ивом»

?акан?не пе?вого ма??а дв???а?ндовой д??ли 1/8 ?инала ??бка Ук?аин? «???» - «?окомо?ив» п?ед??ави?ели команд ??ем?е?-лиги ?де??? пожелали ?емпионам го?ода ?да?и в п?о?иво??о?нии ? ви?е-?емпионами ???ан?.

??едлагаем ва?ем? внимани? ?ле?-ин?е?в?? ?к?-капи?ана на?ионал?ной ?бо?ной, а н?не лиде?а «?С?» и ??ене?а команд? «LEX» Се?ге? Та?ан??ка, ??ководи?ел? команд? «Blasco Nostalgia» ?вгени? ?алини?енко, а ?акже ??ководи?ел? и капи?ана «Ч??ного мо??» Се?ге? То??ина.
?

???о?ник -?futsal.odessa.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.