Ф??зал в ми?е12.00. ?Ф? «???Ф» ???Ф? «?ай?а?». ?ежд?на?одн?й ???ни? в Т?мениЭк???а-лига?ак?им ?авл?к: «??о?ой ?айм мне пон?авил??»?о??и??елика? «?ина» и п?е?лов???й ?елове?е?кий ?ак?о?Ф??зал в ми?е?ово??и о? FutsalMania: ?а?е?и? возв?а?ае??? в ??пани??ела?????ми??ий Шамли: «?омел??кое де?би ????о де?би вдвойне»Ф??зал в ми?е?ав??а ??а???е? RECORD MASTERS CUP-2018Чемпиона? ми?аЧолов??а ???ден???ка зб??на Ук?а?ни побо?е???? за «б?онз?»Чемпиона? ми?а??но?а ???ден???ка зб??на Ук?а?ни ??? ??нал? ?емп?она?? ?в???!Эк???а-лига«??од?к?им» внов? к??пно об?г?ал «?имел?»Ук?аина???анн? з ?нем ?езалежно??? Ук?а?ниЧемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. Чолов?ки. ??в??нал. ?о??? ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. ??нки. ??в??нал. Ук?а?на ??Ф?ан???. ?нон?Ф??зал в ми?е?ени? ?в??нников и ?ми??ий ?онда?? пе?е?од?? в ??м?н?к?? «?н?о?ма?ик?»Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. ??нки. ???па «?». ?з?а?л? ??Ук?а?на ??2:6Эк???а-лига?лег ??к?�яненк�? «Спод?ва???, ?о нова?ки ??ан??? п?д?иленн?м дл? на?ого колек?ив?»Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. Чолов?ки. Чве?????нал. Ук?а?на ???ол??а ??5:3Эк???а-лига«У?аган» дв??? пе?ег?ав «?е?вони? ди?вол?в» Эк???а-лига«??од?к?им» в Ужго?оде ?азг?омил «?имел?»?е?ва? лига ?е??а л?га: комен?а?? п?ед??авник?в команд пе?ед ??а??омЧемпиона? ми?аС??ден???кий ?емп?она? ?в???: ?олов??а зб??на Ук?а?ни ? ?ве?????нал? з?г?а? з ?ол??е?

?але?ий ?ла?ови? на п?о?мо??е в венге??ком «??и?д??лай»

?але?ий ?ла?ови? на п?о?мо??е??в венге??ком «??и?д??лай»

?але?ий ?ла?ови?,?в мин?в?ем ?езоне в????пав?ий за ?овен?кий «?а?динал-?ивне», на?оди??? на п?о?мо??е?в венге??ком кл?бе «??и?д??лай».
?
?ла?ови? ??не пе?в?й п?ед??ави?ел? Ук?аин? в ??ом кл?бе. ? п?о?лом ?езоне за «??и?д??лай» в????пали ??и ?к?аин?а:
?ак?им Ско?ов, ?лек?анд? Слив?енко и ?н?он ?л??ин.??Ско?ов и Слив?енко ?же ве?н?ли????домой.??? во? ?л??ин п?одлил кон??ак? и б?де? в????па?? за «??и?д??лай» в ?лед???ем ?езоне. Ч?о ка?ае??? ?ла?ови?а, ?о подпи??? кон??ак? ? ним или не?, ??ане? изве??но в ближай?ие дни.

Се?гей Чайка

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.