Че?и?Чемп?она? Че??? ??а???вав з ?озг?омного бене???? «Спа??и»?о??и??вгений ??к?еви? ??нов?й главн?й ??ене? ?Ф? «?о?ил??кий никел?»?ен?кий ???зал6 ве?е?н? ж?но?а зб??на Ук?а?ни з?г?а? ?ова?и??кий ма?? з ?ол??е??ела?????нд?ей Толма?: «??е м??ли ?же о «?о?и?ове-900»?о???гали???н? ?иа?: «?обед? в ЦС?? зна?а? дл? мен? не мен??е, ?ем побед? в ?о???галии»?е?ва? лига ?е??а л?га: де???? команд п?д?ве?дили ?во? ??а??? ? ?емп?она????вов?аза??й Цимбал?к: «?али??к?й ?доб?» б?ло би по ?ила? г?а?и на ви?оком? ??вн?»?е?ва? лига «??за-??о?ма»: кад?ов? зм?ни ? л??н? м?ж?езонн??е?мани??е?? Ша?алин: «?е ?оби?аем?? в ?иге б??? мал??иками дл? би???»??пани?«?а??елона» намага????? п?дпи?а?и ?еанд?о ??но?ига ?емпионов У?Ф??з ??ана ?опе?ников: «Э??-???» и «?ови??а? ?н?е?» заве??или п?ед?езонн?е ?па??ингиЧе?и??де??кий ???зали?? ?ез?л??а?ивно деб??и?овал в новом кл?бе в ??бке Че?ии?о??и??а?и за г?ани?ей. ?л??ин и ?аз?ванов забива?? в пе?вом ???е?о??и??о??и?. С?пе?лига. 1 ???. ?идеообзо???ела?????ени? ??мен?к: «????ие команд? ?ела???и ?же не ????па?? вед??им кл?бам Ук?аин?»Эк???а-лига?и?о?лав Хом?�я�? «?а?? за С?пе?к?бок Ук?а?ни збе?е ан?лаг на ??иб?на?»??азили?????ие гол? 15-го ???а ?емпиона?а ??азилии-2018Эк???а-лига?ми??о ?а??ин?к ??в?л?ний аген?Эк???а-лига?а?ло? ?а?боза: «?о?динок за С?пе?к?бок Ук?а?ни ? д?же важливим дл? «??одек??ма»?о???гали???н? ?иа?: «?евиз ???зала ??а?ака и кон??а?ака»

?але?ий ?ла?ови? – иг?ок венге??кого кл?ба «??и?д??лай»

?але?ий ?ла?ови? ??пе?но п?о?ел п?о?мо?? в венге??ком кл?бе?«??и?д??лай»

?але?ий ?ла?ови? ??пе?но п?о?ел п?о?мо?? в венге??ком кл?бе «??и?д??лай». ?днако о?и?иал?но в????па?? в ?емпиона?е ?енг?ии ?але?ий ?може? ли?? по?ле ?ого, как из Ук?аин? в ?енг?и? п?иде? ??ан??е?н?й ли?? иг?ока.

Чемпиона? ?енг?ии ??а??овал 31 авг???а ??ви?е-?емпион ???ан? «?е?е???о?й?ал?» об?г?ал «Сиге? Сен?-?икло?» ?о ??е?ом 9:3. ? ??ом ?езоне в в???ем дивизионе венге??кого ???зале ??г?а?? 10 команд.

«??и?д??лай» ?вой пе?в?й ма?? п?оведе???дома ?егодн?, 3 ?ен??б??, ? некогда легенда?н?м «??ами?ом». ?е?о??нее в?его, на пло?адк? в?йде? ли?? один ?к?аин?кий легионе? ???н?он ?л??ин.

?

Се?гей Чайка

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.