?ела?????ела????: в ?емпиона?е ??г?ае? 16 команд, ?аговик ?же в «С?оли?е»Ф??зал в ми?е?л?бн?й ?емпиона? ?зии-2018: «?л?в?йв Чонб???и» ?лагае? ?емпион?кие полномо?и?Сбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «Сей?а? ?о?ело?? б? ??г?а?? ?о ?бо?н?ми, ко?о??е иг?а?? в д??гой ???зал»?ела?????огилев?кий «Фо??е» в????пи? в ?езоне-2018/19Эк???а-лига«??одек??м» ви???ив на збо?и в Ужго?од?е?е?ан??лек?анд? ?абаненко: «?е?е?ан?кие ?о?евновани? ??непе?едаваемое ?довол???вие»Эк???а-лига???ал?й ?адеви?: «? кожним ма??ем «?не?г??» б?де додава?и ? г??»?а?ви??адим ???енко: «??ганиза?и? ?инала ?емпиона?а ?в?оп? (U-19) ??ане? бол??им ?агом в ?азви?ии ???зала и ???бола ?а?вии»Эк???а-лига?го? ?о?кви?ов: «?а?е завданн? ? ??з? ?емп?он?в ??по??апи?и до Ф?нал? Чо?и??о?»Эк???а-лига?нд??й Хамдамов: «?ам ? над ?им п?а??ва?и»Эк???а-лига??в?в??ка "?не?г??" з?г?ала вн??и? з "???"?е?е?ан??де?а п?ийме ма??? ?емп?она?? ?а ??бка Ук?а?ни ?е?ед ве?е?ан?вЧе?и??ладими? ?мел??нов пе?е?ел из «Сва?ога» в «?лимпик»?ига ?емпионов У?Ф??н?он ?л??ин: «?важа?, ?о «?е?е???о?й?ал?» не впаде обли???м ? б??д»??пани???пани?. ????ие ?ейв? ?езона-2017/18. ??и??иан ?оминге? и ?ико Са?миен?оЭк???а-лига«?н?ев/??У» ?озпо?ав п?дго?овк? до нового ?езон?Эк???а-лига?але?ий ?ег?анов: «?? не ?ил?но ?мо??им на ??е?, но в?е же в?иг??ва?? п?и??нее»Ф??зал в ми?е?л?бн?й ?емпиона? ?зии-2018: оп?еделили?? в?е ?е?ве????инали????ига ?емпионов У?Ф??а?ло? ?а?боза: «Цел? ??п?еодоле?? о?новной ?а?нд ?иги ?емпионов»?зе?байджан?озе ?ле?ио: «? ?иге ?емпионов б?де? ?ложно»

??в?в??ка «?не?г??» пе?емогла б?ло????кий ?Ч

??в?в??ка ?"?не?г??" пе?емогла ? д??гом? ?во?м? ?па?инг? б?ло????кий ?«?Ч», ?кий ??ен?? ?к?а?н??кий ?пе??ал??? ?ми??о ?амеко


?а??нок з??????? ??4:1 на ко?и??? зелено-б?ли?.
?
??блем ? ?клад? «ене?ге?ик?в» в?дзна?ив?? ?лег ?а??к, деб??ний гол забив ?а?'?н ?еле?, ?е один м'?? в ак?ив? ?лега ?егендзеви?а.
?аве??ал?ний ?па?инг ? ?омел? команда ?але??? ?ег?анова п?оведе 7 ?е?пн? о 12:00 год. ???е б?де д??га з?????? ?з "???".
?агада?мо, в?о?а, 4 ?е?пн? «?не?г??» по???пила?? ?емп?он? ??ло????? «???» ?з ?а??нком ??1:6.


?го? ?о?об?й,
п?е?-?л?жба ?Ф?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.