??бок У?Ф??иванна? анали?ика ?.1. ?в?опей?кий по?од пи?еней?ев?ела?????ела????. С?а?и??и?е?кие и?оги ?ег?л??ного ?емпиона?аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Финал?. ?е?в?е ма??и: не?б?в?ие?? п?огноз? или по?ем? в Хе??оне ?ан?ов не??ела?????ела????. ?лей-о??. 1/4 ?инала. ??ве?н?е ма??и. LIVE!Эк???а-лига???лан ???ап??к: «?о? зада?а ??не по??и?? ?е?ве?к? и ??а?а???? забива?? м??и»??пани?«?ай?а?» и «?а??елона» ?огла?овали ??ан??е? ??гла?а?о??и??о??и?. С?пе?лига. 22-й ???. LIVE!?е?е?ан??е?е?ан? "40 пл??". ?нени?. ?ми??ий Толма?ев ??л???ий иг?ок ?инал?ного ??апаЭк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Финал?. ?е?в?е ма??и. LIVE!???о?иа?и? ???зала Ук?аин???С?Я????-27. ?гл?д ок?еми? ?г?ови? еп?зод?в + ??????е?е?ан??е?е?ан? "40+". ?а??еа?? Т?е??его ?ег?л??ного ?емпиона?а Ук?аин? (+ Ф?Т?)Ф??зал в ми?е?ака? подпи?ал кон??ак? ?о ?бо?ной ??вей?а?ела?????ела????. 1/4 ?инала плей-о??. ?е?в?е ма??и: ове??айм в ?иде и д?ама в ???е?о??и??ини-???бол в ?о??ии ??жив или м???в?Ха??ков????ие гол? 16-го ???а ??бка Ф? Униве? ве?на 2018Эк???а-лига???ал?й Тан??кий ??найк?а?ий г?аве?? кв??н?Ф??зал в ми?еТ?о? ?к?а?н??в здоб?ли ??бок ??ме??иниСбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «??г?а?мо на ???н??? в ??ан?, а ?акож з? зб??ними Ф?ан??? ?а ?о???гал??»Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Финал? плей-о??. ?е?в?е ма??и. ?нон?: ?да???? ли ?еван??Эк???а-лига?лег ?ез?гл?й: «Ф??боли?? не може? однов?еменно полно?енно ?або?а?? и иг?а??»

«?ай?а?» и «?а??елона» ?огла?овали ??ан??е? ??гла?а

«?а??елона» и ?Ф? «?ай?а?» до??игли ?огла?ени? о ??ан??е?е иг?ока алма?ин?ев ??гла?а ??нио?а в ка?алон?кий кл?б, ?ооб?ае? Prosports.kz.


С?мма ??ан??е?а, как и де?али кон??ак?а, не ?азгла?ае???.

??обенн?? поп?л??но??? в ми?овом ???зале ??гла? п?иоб?ел по?ле ?емпиона?а ?в?оп?-2018, на ко?о?ом забил 4 гола и о?дал 7 ?ез?л??а?ивн?? па?ов в ?о??аве на?ионал?ной ?бо?ной ?аза???ана. ?о и?огам ???ни?а, на?а команда зан?ла ?е?ве??ое ме??о, а ??гла? попал в не?кол?ко ?имволи?е?ки? ?бо?н??, в ?ом ?и?ле - в «д?им-?им» У?Ф?, где, в ?и?ле п?о?и?, компани? ем? ?о??авили л???ий иг?ок плане?? ?ика?дин?? и па??не? по на?ионал?ной команде Тайнан.

?о ве??ии ав?о?и?е?ного издани? Futsalplanet, кай?а?ове? б?л п?изнан MVP (л???им иг?оком) ???ни?а, обойд? в ??ой номина?ии ?еноменал?ного ?ика?дин??, ??ав?его ? ?о???галией ?емпионом ?в?оп?.

? ?о??аве «?ай?а?а» 29-ле?ний иг?ок завоевал С?пе?к?бок ми?а (2014), ??бок У?Ф? (2014/15) и ??бок ??еменко (2016, 2017, 2018-л???ий иг?ок), а ?акже ?е???ежд? ??ановил?? ?емпионом ?аза???ана и неоднок?а?но п?аздновал побед? в ??бке ???ан?. ? ?о??аве на?ионал?ной ?бо?ной ?аза???ана завоевал б?онзов?е медали ?в?о-2016.

??о?е??ионал?н?? ка??е?? ??гла? на?ал в б?азил??ком «??С» из го?ода ?а?ал. ? 2008 год? б?азиле? пе?е?ел в ?е??кий «Э?а-?ак», о?к?да в ?езоне-2014 ?ове??ил ??ан??е? в алма?ин?кий «?ай?а?».

?апомним, ??о в «?а??елоне» ? 2017 года в????пае? д??гой ?к?-кай?а?ове? - ?ео Сан?ана.

???о?ник - Prosports.kz

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.