?ела?????ела????-2020/21. ?лей-о??. 1/8 ?инала. LIVE!Чемпиона? ?в?оп???новний ?а?нд ж?но?ого ?в?о: ??е??м ??пе?ником зб??но? Ук?а?ни ??ала ?ел?г??Эк???а-лига?го? ?о???н: «?е ?о??в би зали?и?и?? на безл?дном? о???ов? з во?о?а??ми, бо вони небезпе?н? ?лоп??»Чемпиона? ?в?оп??озе ?ле?ио: «???? команд?, ? ко?о??ми не ?о?ело?? б? в???е?а????»??пани?-2020/21. Т?? 30. Смена лиде?а и в?ле? «Фе??ол?»??али???али?-2020/21. ????ие гол? и ?ейв? 26-го ???аЭк???а-лига?ани?л ?бак?ин ??найк?а?ий г?аве?? кв??н? ? Favbet ?к???а-л?з? 2020/21?ига ?емпионов У?Ф???гла?: «?е?мо??? на в?е ???дно??и, ? ко?о??ми м? ??олкн?ли?? вме??е, м? о??аем?? ??ойкими и ?ил?н?ми»?ига ?емпионов У?Ф?Тайнан: «?лагода?? кон????к?ивной к?и?ике ? ???оил замок ?воей ме???»??пани??ани Сан?о? ??оди?, ?а?а?л? ?а?о о??ае???, ?ин возв?а?ае????зе?байджан??полком ?ФФ? ?е?и?, к?о п?ед??ави? ?зе?байджан в ?иге ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф??п?еделен? календа?? и ?о?ма? ?иги ?емпионов У?Ф? ?езона 2021/22Чемпиона? ?в?оп?С?а???е? квали?ика?и? жен?кого ????-2022??али???али?-2020/21. Т?? 26. ??е по ме??амЭк???а-лига?изна?ено да?и б?онзово? ?е??? Favbet ?к???а-л?ги м?ж «?не?г???» ? «Х?Том»Ф??зал в ми?е??га ?емп?он?в У?Ф? 2020/21: ??а?и??и?н? п?д??мки??азили??ано?л Тобиа?: «??ма?, ? вели?ай?ий иг?ок в?е? в?емен»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов У?Ф?-2020/21. ??о?ой ??о?ей дл? ли??абон?евФ??зал в ми?еЧемпиона? ???????Ф-2021. LIVE!?ол??а??бок ?ол??и-2020/21. Финал. LIVE!

?алло: «?икакой ??авм? ? не пол??ил – ??о б?л ?ак?и?е?кий манев?»

?а?и?ник ?бо?ной ?зе?байджана ?алло ??о ма??а? ????-2022 ?о Словакией и ?воей «??авме»

?а?и?ник ?бо?ной ?зе?байджана по ???зал? ?алло поделил?? мнением ка?а?ел?но ма??а 5-го ???а г??пп? 3 о?бо?а на ????-2022 п?о?ив Словакии в ?еви?е (1:1), а ?акже га?ан?и?ованного ??им ?ез?л??а?ом пе?вого ме??а в г??ппе.
?
???ак п?окоммен?и??е?е иг?? ?о Словакией?
???нали, ??о ?опе?ник ?илен. ?а? ма?? ? ними в ?ак? (4:1) ?оже б?л ??жел?м. ? ?ом? же, к иг?е ? нами они подго?овили?? л???е на?. Словаки ?о?ели победи??.
?
???з п?о?ед?и? п??и в???е? в г??ппе, кака? пол??ила?? наиболее ??желой?
???ба ма??а ?о Словакией б?ли ?акими. ? ?ак? м? ??а??овали в о?бо?е ма??ем ? ними, и на ?о? момен? многие на?и ?еб??а ?же долгое в?ем? не ??ени?овали?? в зале. ? ??о? же ?аз ? нами из-за ??авм не б?ло ?е???е? важн?? иг?оков. Так ??о ? на? в?дал?? о?е?едной ?ложн?й ма??. ? ??а????, ??мели не о??а???? без о?ков по и?огам иг??.
?
???ак ?еб? ??в??в?е? ?алло, забив?ий ?е?а??ий м?? за полмин??? до ?инал?ного ?ви??ка?
??Хо?? гол забил ?, но ???зал ??коллек?ивна? иг?а. ? гол м? забили коллек?ивно. ?амиз о?дал м?? Финео, ?о? ?видел Эд?а?до и в ?ез?л??а?е м? добили?? вз??и? во?о?. То е???, ? б? в одино?к? ??? не ?п?авил??. Сами види?е, ?кол?ко л?дей ???дили?? ?ади одного заби?ого м??а. Так ??о, победим м? или п?оиг?аем ????о в?егда коллек?ивн?й ???д.
?
???о ?од? ма??а в? пол??или ??авм? и покин?ли пло?адк?. ?а?кол?ко в?е ?е??езно?
???икакой ??авм? ? не пол??ил. Э?о б?л ?акой ?ак?и?е?кий манев?. Я дей??ви?ел?но о?ен? ?ил?но ???ал на ?о? момен?. ?о??ом? поп?о?ил замен?. ?емного о?д??ав?и??, ве?н?л?? в иг??. Хо?о?о, ??о ??авм? не? (?л?бае???).
?
???пе?еди ? «милли» по?ледний ма?? в г??ппе ? ??е?ией. ?о?ива?и? на ??? иг?? о??ала???
??У на? е??? мо?ива?и? побежда?? в каждом ма??е. ?а?али о?бо? ? побед?, ?о?им ?ак же и заве??и?? его. ? ?ом? же, б?дем иг?а?? ? ?еб? дома. ?омимо п?о?его, победа п?ине?е? нам е?е и ?ей?ингов?? о?ков.
?
???о?ник ??
azerisport.com.

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.