??о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??нни??ина. «ЯС??» вд??ге по?п?л? ?в??к?? пе?емог???али???бок ??алии-2020/21. Финал во??ми. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. ?а??и 11-го ???а. LIVE!???о?иа?и? ???зала Ук?аин??ег?е?? ???зала в Ук?аине. Ча??? 2. ?е??ел?но??? ?ФУ??о?а? лига???га л?га 2020/2021: напе?едодн? Ф?нал? во??ми (?а??ина 2)Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 1/2 ??нал?. «?не?г??» ??«??одек??м». ?нон???о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. 1/4 ??нал?. «??ба??» (????к) ??«??кма» (?апо??жж?)?о???гали??о???гали?-2020/21. ????ие гол? 29-го ???а?иев?ик?о? Цой: «Хо?ело?? б? ??пе?? поиг?а?? под ??ковод??вом ?о?енко и ?он?а?енко ??и? ?ез?л??а?? гово??? ?ами за ?еб?»Эк???а-лигаЮ?ий Савенко: «??од?к?им» в?иг?ал ??бок Ук?аин? за ???? ?пло?енно??и команд? и желани? вз??? ??о? ??о?ей»Чемпиона? ми?а?Ф? визна?ила?? з п?е?енден?ами на по?здк? на ??бок ?в???-2021?зе?байджанТ??го ?олин??: «??е ??и?али, ??о ?бо?на? ??е?и? ?вл?е??? ?лабой командой, но они показали довол?но ин?е?е?н?? иг??»?иев?о???бна допомога ?еон?д? ?и?онк?н???пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 27-го ???аФ??зал в ми?еЮна??кий ?в?о (U-19) в?дб?де???? 2022 ?ок? в ??пан??Чемпиона? ?в?оп??е?ебк?ванн? ??нал?ного ???н??? ?в?о-2022 в?дб?де???? нап?ик?н?? 2021 ?ок???о?а? лига???га л?га 2020/2021: напе?едодн? Ф?нал? ?о??ми (?.1)??пани???пани?-2020/21. Т?? 27. ?азг?ом, ?ен?а?и? и победа «?а???» над лиде?ом?ела?????ела????-2020/21. Т?? 20. LIVE!?зе?байджан?а????а об???нил ?вой пе?е?од из ???зала в ???бол

???га л?га Ук?а?ни 2020/21. С?м?ина. «????вал?ник» п?дн?в?? на ве??ин?

?омен??кий "????вал?ник" ??ав най?ил?н??им на С?м?ин?


1 ??? ?и?а л?га ??.?
?
25.11.2020 18:30 Яв?? 5 - 2 Се?в?? ??к?
25.11.2020 20:30 С?ми??мп?ом-С??У 1 - 2 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
26.11.2020 18:30 С?миоблене?го 0 - 3 ?г?о?в??

??д??мки
?
?
2 ??? ?и?а л?га ??.?
?
01.12.2020 18:00 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 1 - 8 ????вал?ник
01.12.2020 18:30 С?миоблене?го 2 - 4 Яв??
01.12.2020 20:30 С?ми??мп?ом-С??У 1 - 5 Се?в?? ??к?

?
??д??мки
?
3 ??? ?и?а л?га ??.?
?
09.12.2020 18:30 ????вал?ник 2 - 3 ?г?о?в??
13.12.2020 15:00 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 2 - 2 Се?в?? ??к?
13.12.2020 17:00 С?ми??мп?ом-С??У 1 - 1 С?миоблене?го
?

4 ??? ?и?а л?га ??.?
?
13.12.2020 14:00 ?г?о?в?? 3 - 0 Яв??
19.12.2020 13:00 Се?в?? ??к? 1 - 6 ????вал?ник
19.12.2020 14:00 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 2 - 1 С?миоблене?го
?

??д??мки 1?? ??д??мки 2
?

5 ??? ?и?а л?га ??.?
?
30.12.2020 18:00 ?г?о?в?? 2 - 1 С?ми??мп?ом-С??У
30.12.2020 19:00 Се?в?? ??к? 4 - 2 С?миоблене?го
27.01.2021 18:30 ????вал?ник 4 - 5 Яв??
?

6 ??? ?и?а л?га ??.?
?
19.12.2020 16:00 Яв?? 2 - 5 С?ми??мп?ом-С??У
23.12.2020 20:00 ?г?о?в?? 2 - 1 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
05.01.2021 19:00 С?миоблене?го 1 - 8 ????вал?ник
?
7 ??? ?и?а л?га ??.?
?
26.12.2020 14:00 Яв?? 0 - 1 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
26.12.2020 15:00 ????вал?ник 6 - 1 С?ми??мп?ом-С??У
26.12.2020 16:00 ?г?о?в?? 1 - 1 Се?в?? ??к?

??д??мки
?
8 ??? ?и?а л?га ??.?
?
03.01.2021 15:00 Се?в?? ??к? 2 - 4 Яв??
03.01.2021 16:00 ?г?о?в?? 3 - 0 С?миоблене?го
03.02.2021 20:30 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 2 - 2 С?ми??мп?ом-С??У
?
??д??мки

9 ??? ?и?а л?га ??.?
?
17.01.2021 13:00 Яв?? 2 - 1 С?миоблене?го
17.01.2021 14:00 ????вал?ник 5 - 1 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
17.01.2021 15:00 Се?в?? ??к? 2 - 1 С?ми??мп?ом-С??У
?
?

??д??мки
?
10 ??? ?и?а л?га ??.?
?
23.01.2021 10:00 С?миоблене?го 1 - 2 С?ми??мп?ом-С??У
23.01.2021 11:00 Се?в?? ??к? 0 - 2 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
23.01.2021 15:00 ?г?о?в?? 1 - 2 ????вал?ник
?
?

??д??мки
?
11 ??? ?и?а л?га ??.?
?
30.01.2021 14:00 Яв?? 2 - 3 ?г?о?в??
30.01.2021 15:00 ????вал?ник 5 - 0 Се?в?? ??к?
30.01.2021 16:00 С?миоблене?го 2 - 4 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада»
?

??д??мки
?
12 ??? ?и?а л?га ??.?
?
06.02.2021 13:00 С?миоблене?го 4 - 3 Се?в?? ??к?
06.02.2021 14:00 С?ми??мп?ом-С??У 1 - 3 ?г?о?в??
06.02.2021 15:00 Яв?? 0 - 4 ????вал?ник
?
?

??д??мки
?
13 ??? ?и?а л?га ??.?
?
10.02.2021 18:30 С?ми??мп?ом-С??У 0 - 1 Яв??
10.02.2021 20:30 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 2 - 3 ?г?о?в??
11.02.2021 19:00 ????вал?ник 4 - 1 С?миоблене?го
?
14 ??? ?и?а л?га ??.?
?
11.02.2021 18:00 С?ми??мп?ом-С??У 1 - 3 ????вал?ник
13.02.2021 15:00 ??омада «?оп?в??ка ??л???ка ?ада» 1 - 2 Яв??
13.02.2021 16:00 Се?в?? ??к? 2 - 8 ?г?о?в??
?
?

???па ?

1 ??? ?и?а л?га ??.?
?
25.11.2020 19:30 CompService 1 - 1 Lex VSK-С?м??д
27.11.2020 18:30 BROCAR-STAR PEPPERS 1 - 6 Спа??ак (?ал??вка)
09.12.2020 19:30 Спа??ак 0 - 1 Те?нолог??

??д??мки
?
2 ??? ?и?а л?га ??.?
?
01.12.2020 19:30 Lex VSK-С?м??д 1 - 1 Те?нолог??
04.12.2020 19:30 Спа??ак (?ал??вка) 3 - 1 CompService
04.12.2020 20:30 BROCAR-STAR PEPPERS 4 - 3 Спа??ак

??д??мки
?
3 ??? ?и?а л?га ??.?
?
13.12.2020 13:00 CompService 3 - 2 Те?нолог??
13.12.2020 16:00 Lex VSK-С?м??д 2 - 2 BROCAR-STAR PEPPERS
13.12.2020 18:00 Спа??ак (?ал??вка) 10 - 0 Спа??ак

??д??мки
?
4 ??? ?и?а л?га ??.?
?
19.12.2020 11:00 Спа??ак 3 - 7 CompService
19.12.2020 12:00 Спа??ак (?ал??вка) 0 - 3 Lex VSK-С?м??д
19.12.2020 15:00 Те?нолог?? 6 - 3 BROCAR-STAR PEPPERS

??д??мки
?
5 ??? ?и?а л?га ??.?
?
26.12.2020 12:00 Те?нолог?? 2 - 2 Спа??ак (?ал??вка)
26.12.2020 13:00 CompService 3 - 4 BROCAR-STAR PEPPERS
26.12.2020 17:00 Спа??ак 2 - 7 Lex VSK-С?м??д

??д??мки
?
6 ??? ?и?а л?га ??.?
?
03.01.2021 12:00 Lex VSK-С?м??д 5 - 2 CompService
03.01.2021 13:00 Те?нолог?? 7 - 1 Спа??ак
03.01.2021 14:00 Спа??ак (?ал??вка) 4 - 3 BROCAR-STAR PEPPERS
?
??д??мки

7 ??? ?и?а л?га ??.?
?
17.01.2021 10:00 CompService 4 - 7 Спа??ак (?ал??вка)
17.01.2021 11:00 Те?нолог?? 2 - 2 Lex VSK-С?м??д
17.01.2021 12:00 Спа??ак 2 - 7 BROCAR-STAR PEPPERS

??д??мки
?
8 ??? ?и?а л?га ??.?
?
23.01.2021 09:00 Те?нолог?? 2 - 4 CompService
23.01.2021 16:00 BROCAR-STAR PEPPERS 2 - 6 Lex VSK-С?м??д
23.01.2021 17:00 Спа??ак 3 - 3 Спа??ак (?ал??вка)

??д??мки
?
9 ??? ?и?а л?га ??.?
?
29.01.2021 20:00 CompService 7 - 4 Спа??ак
30.01.2021 11:00 Lex VSK-С?м??д 2 - 3 Спа??ак (?ал??вка)
30.01.2021 12:00 BROCAR-STAR PEPPERS 4 - 1 Те?нолог??

??д??мки
?
10 ??? ?и?а л?га ??.?
?
06.02.2021 11:00 Спа??ак (?ал??вка) 1 - 5 Те?нолог??
06.02.2021 12:00 BROCAR-STAR PEPPERS 2 - 3 CompService
10.02.2021 19:30 Lex VSK-С?м??д 11 - 6 Спа??ак

??д??мки

???па ?

1 ??? С?пе?л?га 20-21
?
28.02.2021 12:00 CompService 2 - 9 ?г?о?в??
?оли: ?а?енко (22, 37) ???и?лов??кий (7, 17), ???н?й (17, 44), ??о?енко (19), ?олиб?н (21, 49) , ????овой? (29), Удод?к (37)
?
28.02.2021 13:00 Спа??ак (?ал??вка) 2 - 6 ????вал?ник
?оли: Ч?гай (1, 40) ???авго?одн?й (8), ?оле?н?к (12), ?абин?н (20), ??окоп??к (22), ?о?ок (38), ?айван (38)
?
28.02.2021 14:00 Яв?? 4 - 2 Lex VSK-С?м??д
?оли: ?о?? (10), ?игал? (27), ???л? (36, пен.), ?айденко (50) ????ога (24), То?ба (32)
?опе?едженн?: Шеле?? (20) ???о???н (34)
?ил??енн?: Хан?ков (36) («Lex VSK-С?м??д»)

У нед?л?, 28 л??ого, ??а???вав д??гий е?ап зимового ?емп?она?? ?ФС ? С?пе?л?з?. У бо?о??б? за ви??д до ?а?нд? плей-о? ???го? л?ги ?емп?она?? Ук?а?ни ?, зви?айно ж, за званн? най?ил?н??о? команди С?м?ини ??ого ?езон?, в???пили ????? команд, ?к? по??ли пе??? ??и м???? ? ?во?? п?дг??па? на пе??ом? е?ап?. ?в??но, ???о ?ео?е?и?но ми ?оз?м??мо, ?к? з колек?ив?в ? ?аво?и?ами ? ??й бо?о??б?, але ?пе?и??ка ?видкоплинного ???н??? зали?а? м???е дл? певни? нео??к?вано??ей. ? п?ин?ип?, одна з ни?, ??ала?? вже в пе??ом? ????.

Х?о ж ?ил?н???, «?» ?и «?»?

С?пе?е?ки п?о ?е, ?клад ?ко? з п?дг??п на ?ой момен? ?е ?и?о? л?ги ? б?л?? ?ил?ним, ?о?или?? ?е з ?ого момен??, коли ??али в?дом? ?ез?л??а?и же?ебк?ванн?. ?в??но, г?ав?? ?а вбол?вал?ники, ? ?во?й пе?еважн?й б?л??о???, гово?или п?о пе?еваг? ???? п?дг??пи, ? ?к?й ви???пала ?аме ?? команда. ?ле ??? ми ?оз?м??мо, ?о ?аке зао?не по??вн?нн? по ?во?й ???? ? довол? ?мовним ?а необ?�єктивни�? Та й, знов? ж ?аки, ??е залежи?? в?д ?по?об? ??ого по??вн?нн?. Як?о ми ?п?в??авимо, ?каж?мо ?ак, ?е?едн? а?и?ме?и?н? зна?енн? ?мовни? показник?в ??вн? п?ед??авник?в ?и? г??п, ?о вони, маб???, б?д??? п?иблизно ??вними. ? о?? ?к?о вже по??вн?ва?и ??вен? ?а ??а??? л?де??в, ?о г??па ?, за ?а??нок «????вал?ника» ?а «?г?о?в??а», вигл?дала б?л?? пе?еконливо. ?ле ??е ?е п???? бала?ки. ?о-?п?авжн?ом? об?�єктивни�?показником може б??и ли?е ?ез?л??а? о?ного п?о?и??о?нн? колек?ив?в. ? о? пе??ий ?а?нд ???? ??пе?е?ки заве??ив?? ??лкови?о? ?а беззапе?е?но? пе?емого? г??пи ?. Т?и пе?емоги ? ???о? ма??а?, дв? з ?ки? б?ли н? д?же пе?еконливими. ? ?е ?е м?�як�??казано. ?ле ?е ли?е по?а?ок, ? ?? опонен?и ?е ма?им??? нагод? вз??и ?еван?. ?и?анн? ли?е ? ?ом?, ?и ?ко?и??а????? вони не?.

?о?азка ????

Як ми пи?али ? ?во?м? анон??, г?ав?? «CompService» ???ко ?оз?м?ли, ? ?к?й л?з? ?м доведе???? г?а?и, ?к? ??пе?ники ??? б?д??? ? до ?кого ?ез?л??а?? ?е ? п?д??мк? може п?изве??и. Ч?дово ?оз?м?ли ?е ? ми. ??инаймн?, нам ?ак здавало??. ?а?п?авд? ж вий?ло ?ак, ?о н? ми, н? вбол?вал?ники ,н? ?ам? «комп?�ютерники» не б?ли го?овими до ?ого, ?о ??ало?? ? нед?л?. ?аб???, ?акого ?ез?л??а?? не о??к?вали нав??? ?ак?им ?и?лов??кий ?а його п?доп??н?. «CompService» вже вп?одовж бага??о? ?ок?в г?а? п?о?и найк?а?и? ???зал?ни? колек?ив?в С?м?ини, але о??анн? по?азк? з под?бним ?а??нком од?аз? ?ак ? не п?игада??. ?об?е, ?о команда ?лек??? Т???на не ?ова? голов? ? п??ок, а ???ко ??в?домл?? п?и?ини ?ако? невда??. Тепе? головне ли?е з?оби?и п?авил?н? ви?новки. ?аб??? ?? д?мка б?де д?же банал?но?, але, ?к в?домо, к?а?е один ?аз п?ог?а?и з ?а??нком 0:10, н?ж де???? ?аз?в з ?а??нком 0:1. ?нал?з?ва?и ??д ?а ?ез?л??а? ??ого по?динк? дл? «?г?о?в??а» о?обливо? по??еби нема?. ?оли команда виг?а? з ?а??нком 9:2, ?о ?к??? дода?ков? ?лова б?д??? п?о??о зайвими. ?ожемо ли?е в?дзна?и?и ?е б?л?? ?ез?л??а?ивне пове?ненн? до ?п?ав знаного бомба?ди?а ?ак?има ?и?лов??кого, н? ? ?е, ?о до зви?ного пе?ел?к? ав?о??в гол?в ? ?клад? ??ого колек?ив? ?епе? дол??ив?? ?е й Се?г?й Удод?к. ?? а загалом ??и о?ки ???е ??и о?ки. ?дин з найважлив??и?, ?к?о не головний, ма?? ??ого зимового ?езон? «?г?о?в??» з?г?а? вже ? найближ?ий ?е?ве?. ?ле п?о ?е ми ок?емо погово?имо ? ?во?м? анон??.

Сен?а??? ????

?? ? знов? пове??а?мо?? до анон?? ????. ?а?аз можна б?ло б бага?о ?озпов?да?и п?о ?е, ?о ми п?ип??кали, ?о «Яв??» зможе ?к?о не виг?а?и, ?о бодай п?о??о в?д?б?а?и о?ки ? «б?д?вел?ник?в», ?о на ??ом? е?ап? змаган? ?лабки? команд нема? ? кожен з ??а?ник?в ма? однаков? ?ан?и на пе?емог? ? ??й ?и ?н??й г??. ?ле, ?к ?о каж???, ??копи?и не го????. ?и б?ли пе?еконан?, ?о «Lex VSK-С?м??д» здоб?де впевнен? пе?емог?, ? ?аме ?ак? д?мки виклали ? ?во?м? ма?е??ал?. ?а?аз можна ли?е ви?м???и вла?н? вм?нн? ?оби?и п?огнози, н? ?, зв??но ж, ви?лови?и ?во? поваг? г?ав??м «Яво?а». ??оз?м?ло, ?о ви???ал?но? ? ??й г?? ??ала ??ид???? ?о??а ?вилина. ?л? ?ого, ?об з?оби?и ?акий ви?новок, не обов?�язков�?б??и ?е?йозним ???зал?ним ек?пе??ом. ?енал??? ? вла?н? во?о?а ?а в??а?а одного з кл??ови? г?ав??в, ?ким, безпе?е?но, ? ???ал?й Хан?ков, ?ил?но вда?или по команд? ?але??? Шепел?. ?ле ж давай?е не заб?ва?и й п?о ?е, ?о до ???? ?амо? ?вилини «Яв??» ??имав?? довол? впевнено, ?о й в?доб?ажало?? ? н??ийном? ?а??нк? на ?абло. ? ? можлив? н??и?, погод??е??, ?еж мало ??о в??ив. Тепе? д?же ??каво поба?и?и, ?о «Яв??» п?одемон????? дал?. ?? а «б?д?вел?никам» ??еба ?видко огов??ва?и?? ? вмика?и?? ? бо?о??б?. Так, ??анови?е команди в?д???но пог???ило??. ?л? ?ого, ?об п?е?енд?ва?и на п?изов? м????, по???бно обов?�язков�?пе?емага?и ?ам, де за ?н?и? об??авин можна б?ло б погоди?и?? ? на н??и?. ?ле головне ?е, ?о н??ого ?е не в??а?ено. Чо?и??о? ????в ??лком до??а?н?о дл? ?ого, ?об ??е вип?ави?и.

?ива не ??ало??

Х?о б ?о не казав, а «????вал?ник», ? по??вн?нн? з ?н?ими ??а?никами зимового ?емп?она?? ?ФС, ? командо? ?к??но ?н?ого ??вн?. ?ал??в??кий «Спа??ак» м?г ?пок?йно об?г??ва?и майже б?д?-кого на пе??ом? е?ап?, але коли ?п?ава д?й?ла до з??????? з п?доп??ними ?го?а Сал?вона, ??ало з?оз?м?ло, ?о п?е?енд?ва?и на ?емп?он??во ?лоп??м ?е за?ано. ?в??но, б?ло до??а?н?о п?иклад?в, коли команди, ?к? зби?али по??жний ?клад конк?е?но п?д найви?? зада??, ? пе??ом? ж ?езон? ?? викон?вали. ?ле за?аз ??вен? конк??ен??? зна?но ?е?йозн??ий. ?ав??? оп?имал?ном? ?клад? «Спа??ака» за м??ками нин??н?ого ?езон? ??ого дн? мало ?о вдавало??. ? нав??? д?же ?видкий гол ? виконанн? Се?г?? Ч?га? ??? не д?же допом?г. ?о ?е??, ??? можна п?ове??и па?алел? ?з по?динком «CompService» ??«?г?о?в??», не?ай ? довол? п?им??ивн?. ? обо? випадка? г?аве?? команди го?пода??в о?о?мив «д?бл?», забив?и по одном? м?�яч�?? кожном? з ?айм?в, але ? п?д??мк? ??е заве???вало?? дл? ???? ?амо? команди д?же невдало. ?о ?ак??, н??ого аж над?о ???а?ного дл? «?па??ак?в??в» не ??ало??. ?онк??ен?и ?о?но в??а?а?им??? о?ки (? не ?аз!), ?ож ва??о ли?е ?амим намага?и?? наби?а?и ?? по мак?им?м?. ?? а «????вал?ник» поки п?о??о виконав ?во? ?е?гов? зада??-м?н?м?м. ?же ? ?е?ве? о??к??мо на ??пе?по?динок з «?г?о?в??ом», ?кий ма? да?и в?дпов?д? на бага?о пи?ан?.
?

2 ??? С?пе?л?га 20-21
?
04.03.2021 17:30 ?г?о?в?? 2 - 3 ????вал?ник
?оли: ?ел??в (45), ????овой? (49) ???а?анник (18), ?он?аков (25, 33)
?опе?едженн?: ?ел??в (50) ???ад?енко ?лади?лав (7), ??окоп??к (26)

07.03.2021 14:00 Яв?? 2 - 3 Спа??ак (?ал??вка)
?ол?: Ша???н?й, 37, С???бак, 50 ??Шевк?нов, 15, Ходаков, 18, ?имоненко, 23
??ед?п?еждени?: Шеле??, 38 ???имоненко, 4, Смол?к, 34
Удалени?: Шеле??, 50 ??Смол?к, 44
?
07.03.2021 16:00 Lex VSK-С?м??д 5 - 4 CompService
?ол?: То?ба, 14, Я?енко, 15, 46, 48, 49 ???а?енко, 2, Т??ин, 24, ?о?ол?, 47
??ед?п?еждени?: Я?енко, 41 ??Т??ин, 15

???гий ??? ? С?пе?л?з? зимового ?емп?она?? ??о??а??? ???зал? С?м?ини, ?ка ? квал???ка??йним е?апом ???го? л?ги ?емп?она?? Ук?а?ни, ?оз??гн?в?? на ?о?и?и дн?. У ?е?ве? б?ло з?г?ано ма?? м?ж одними з о?новни? п?е?енден??в на «золо?о» ??«?г?о?в??ом» ?а «????вал?ником». ?? а вже ? нед?л? в?дб?ла?? о?новна ?а??ина п?ог?ами ????. ?а п?д??мками ??ого ?г?ового ?ижн? визна?или?? п?ом?жн? л?де? ?а а???айде? л?ги, н? а ?е??а команд ви??вн?ли?? за к?л?к???? наб?ани? о?ок. Хо?а, маб???, не ??еба зайвий ?аз нагад?ва?и п?о ?е, ?о пе?евага або ж в?д??аванн? вели?ино? ???ого ? ??и о?ки ?е зов??м н??ого га?ан???. ??д?ив, ?кий л?кв?дов?????? за один ?г?овий ден? аж н??к не можна вважа?и к?и?и?ним.

«?и?ва ?и?ан?в»

??новн? ?ваг? ???? вбол?вал?ник?в ??ого ?ижн?, зв??но ж, б?ло п?ик??о до по?динк? «?г?о?в??» ??«????вал?ник». ?и вже пи?али п?о ?е, ?о ?е п?о?и??о?нн? б?ло б зна?но ??кав??им, ?кби воно п?ипало на о??анн?й або ?о?а б пе?едо??анн?й ???, ?а ?л?пий же?еб мав на ?ей ?а??нок де?о ?н?е ба?енн?. У под?бн?й ?и??а??? можна б?ло б п?ип???и?и, ?о команди ?п?об???? з?г?а?и мак?имал?но п?агма?и?но, без зайвого ?изик?, мовл?в, не?ай к?а?е вже ??? б?де н??и?, а дал? вже поба?имо, ??о ви?ви???? б?л?? м??ним ?а ?олоднок?овним ? п?о?и??о?нн? з ?е??о? ??пе?ник?в. Та по ?ак?? ?ак? п?ип??енн? ви?вили?? ?ибними. С?пе?ники зап?опон?вали один одном? довол? в?дк?и?ий ???зал. Як м?н?м?м, помилок, а в?дпов?дно й небезпе?ни? кон??випад?в, ви??а?ало ? обо? ??о??н. Тим дивн??е, ?о в?з?ал?но б?л?? з???н? нагоди дл? вз???? во???, на к??ал? ви?од?в в??-на-в?? з во?о?а?ем, не ?еал?зов?вали??, а голи ? п?д??мк? п?ий?ли ? довол? банал?ни? ?а, ?к?о ?о?е?е, п?оза??ни? еп?зода?. Спо?а?к? ? «????вал?ника» ?п?а??вала ?п?оба з?г?а?и ?е?ез «??овпа» ?ми??а ?а?анника, ?кий зам???? об?г?а?? з кимо?? з? ?во?? па??не??в ви???ив ?озве?н??и?? ? ?амо???йно п?оби?и по во?о?а?. ?? а по??м ? ном?нал?ни? го??ей дв??? п?ой?ов наг?аний ?оз?г?а? а??? з виведенн?м п?д ?да? ?н?она ?он?акова. ??де неп?авил?но ?каза?и, ?о ?а??нок 3:0 в?дпов?дав пе?еб?г? под?й на майдан?ик?. ?ле ж ??? ми ??дово ?оз?м??мо, ?о ???зал ???е зов??м не ?ой вид ?по???, де ва??о ??ка?и ?к??? лог?к?. ?давало??, ?о на ??ом? ??? пи?анн? п?о пе?емож?? ма??? вже зн??о, а ???енн? «?г?о?в??а» з?г?а?и з «п?�ятим�????е, ?вид?е, агон??, а не ?еал?на ?п?оба в?д?г?а?и??. ?ле й ?ака д?мка б?ла помилково?. ?ожливо, ?оз?г?а? п?�ятог�?пол?ового ? виконанн? го?пода??в в?з?ал?но вигл?дав ??о?и ?ао?и?ним, але в?н ?еал?но п?ино?ив ?во? плоди. Так, «????вал?ник» мав ??дов? нагод? пока?а?и ??пе?ника за довол? ?е?йозн? помилк?, ?а вже ?о?но по??ави?и к?апк?, але з ?им не ?клало??. ? о?? ?и?лов??кий ?а компан?? ??во?или ??лком до??а?н?о момен??в дл? по????нк?, ?а ? п?д??мк? одного гол? ??е ж не ви??а?ило. ?е?емога ? зв??ном? ма??? вже за?аз в?дк?ила «????вал?ник?» ?л?? до ?емп?он??ва. ? о?? «?г?о?в???» зали?а????? ли?е виг?ава?и ??? на???пн? ма??? ?а ?под?ва?и?? на помилк? п??мого конк??ен?а. Ц?ого ?езон? «????вал?ник» вже по???пав?? «Яво??», а ?ом? каза?и, ?о ??е вже ви???ено, ?е занад?о ?ано!

?а к?ок в?д ?ен?а???

? о?? дл? кого ма?? ??ого ???? ви?вив?? найб?л?? п?ик?им, ?ак ?е дл? «CompService». ?изикнемо нав??? п?ип???и?и, ?о ?аме ?? по?азка в?д «Lex VSK-С?м??д» ??ала дл? п?доп??ни? Т???на найб?л??о? п?ик????? ??ого ?езон?. Як м?н?м?м, ??аном на за?аз. ?на??е, ?нод? нав??? по?азка з великим ?а??нком, ?к, нап?иклад, ?а, ?ко? «комп?�ютерники» зазнали ?ижден? ?ом?, ?п?ийма????? б?л?? ?пок?йно, н?ж ?е, ?о ??апило?? мин?ло? нед?л?. «CompService» мав ??? ?ан?и не п?о??о з?г?а?и вн??и?, але й впе??е ? ??ом? зимовом? ?емп?она?? об?г?а?и «б?д?вел?ник?в». У?? п?д??ави дл? ??ого б?ли. Та, маб???, до?в?д ?а кла? команди ? ?ом? й п?о?вл??????, ?о вона може ви?и?н??и мак?им?м ? по-?п?авжн?ом? к?и?и?ний момен?. «Lex VSK-С?м??д» не мав п?ава в??а?а?и о?ки, ? г?ав?? ???? команди з?обили ??е можливе ?а неможливе дл? ?ого, ?об, поп?и ??? об??авини, здоб??и необ??дн? пе?емог?. ?аб???, ми не помилимо??, ?к?о ?кажемо, ?о ? ок?еми? еп?зода? не найк?а?им ?ином з?г?али обидва во?о?а??. ?ле, ? ?ой же ?а?, вко??е можемо визна?и, ?о ?ид??и й анал?з?ва?и ?и??? д?? д?же легко. Тим б?л??е, ма??и можлив???? к?л?ка ?аз?в пе?егл?н??и момен? ? пов?о??. ?на?но важ?е збе??га?и мак?имал?н? кон?ен??а??? вп?одовж ????? г?и, ?а ?аз за ?азом ????ва?и ?во? команд?, адже небезпека б?л? во??? ? ?аки? по?динка? виника? п?о??о з неймов??но? ?ег?л??н????.

Як?о вже гово?и?и безпо?е?едн?о п?о п?д??мковий ?ез?л??а? з???????, ?о можна кон??а??ва?и , ?о в?н зали?а? п?доп??ни? ?але??? Шепел? ? пе?егона?. ? нав??? не медал?ни?, а ?емп?он??ки?. Так, дл? в??ленн? ?ео??? ? жи??? по???бно б?де об?г??ва?и «?г?о?в??» або «????вал?ник» (а к?а?е ? ?и?, ? ?н?и?), але ж ??о ?казав, ?о ?е неможливо? Як?о «б?д?вел?ники» ?еал?но ?о???? п?е?енд?ва?и на вагом? наго?оди, ?о ??еба г?а?и на пе?емог? з б?д?-?ким ??пе?ником. «CompService» за?аз можна п?о??о по?ади?и з ????? в?дпов?дал?н???? нала??ов?ва?и?? на кожний на???пний ма??. С??о ?ео?е?и?но, дев?�ят�?наб?ани? о?ок може ви??а?и?и, нап?иклад, дл? «б?онзи». ?ле ж ??? п?ек?а?но ?оз?м????, ?ка запекла бо?о??ба б?де ?о?и?и?? ? ???о? закл??ни? ???а?. Т?еба п?о??о г?а?и ? ?во? г?? ? намага?и?? заве??и?и ?езон на ?комога ви?ом? м????. ??ма?мо, ?о ?лек??й Т???н ?е ??дово ?оз?м?? ? без на?и? по?ад)

«Спа??ак?в??ка» пе?емога з п?и?маком ?н??иги

?аб???, наймен? п?ивабливим ???о за ?во?? вив??ко?, але в?д ?ого не мен? важливим ? ??кавим, б?в по?динок вал??в??кого «Спа??ака» ?а к?а?ноп?л???кого «Яво?а». «Спа??ак» пе?ед зв??но? г?о? опинив?? п?иблизно ? ?аком? ж ??анови??, ?к ? «Lex VSK-С?м??д» . ???л? пе?емоги ? ??а??овом? ???? н?би й н??ого не б?ло в??а?ено, але дл? ?ого, ?об ?еал?но на ?о?? ?оз?а?ов?ва?и, по???бно б?ло обов?�язков�?пе?емага?и. ?л? «Яво?а» ж по?ен??йна пе?емога озна?ала б мак?имал?не наближенн? до наго?од. ?ле??поки не ?клало??. ?а? п?дзаголовок ? даном? випадк? ма? два ?л?ма?енн?. ?о-пе??е, в?н ??о??????? ?н??иги безпо?е?едн?о ? ??й г??. ?ав??? на о??анн?? ?ек?нда? ма??? б?ло до к?н?? не з?оз?м?ло, ?и в??има? «Спа??ак» ?? пе?емог?. ?о-д??ге, в?н на??ка? на ?н??иг? ? С?пе?л?з? загалом, ?ка п??л? ??ого ма??? п?о??о мак?имал?но заго???ила??. ?? ? ?о б ?о??ло?? ?каза?и ? п?д??мк???«Яв??», незважа??и на по?азк?, п?д?ве?див ?в?й довол? п?и??ойний ??вен?. Ц? команда поза в??ким ??мн?вом за?л?гов?? г?а?и ? С?пе?л?з?. ?? а «Спа??ак» на?е??? з?обив ?е, ?ого в?д н?ого о??к?вали. Т?? ? за?аз йом? ?? пе?емога б?ла по???бн??а. ?езважа??и на певн? к?и?ик?, «?е?воно-б?л?» йд??? по ???н??н?й ди??ан??? за довол? непоганим г?а??ком. Тепе???н? п?�ят�?м???е ???е ли?е ?о?мал?н????, адже ??? ?о?и?и команди, в ак?ив? ?ки? на?аз? ? по ??и наб?ани? о?ки, пе?еб?ва??? в аб?ол??но ??вни? ?мова?. Ц?каво, ?о вже ? на???пном? ???? ?? команди з?г?а??? м?ж ?обо?.
?
3 ??? С?пе?л?га 20-21
?
10.03.2021 18:00 CompService 1 - 4 ????вал?ник
?оли: ?а?енко (43) ???он?аков (19), ?а?анник (27, 35), ?ойко (37)
?опе?едженн?: ?ейнека (17), Ша?о?о?? (47) (обидва ??«CompService»)
?
10.03.2021 20:00 Lex VSK-С?м??д 2 - 1 Спа??ак (?ал??вка)
?оли: Я?енко (39), ?одак (44) ??С??од?б (31)
?опе?едженн?: С??од?б (39) («Спа??ак»)
?
11.03.2021 19:00 ?г?о?в?? 4 - 1 Яв??
?оли: ??о?енко (8, 10), Со?ока (14), ?ел??в (38) ?????енко (12)
?опе?едженн?: Ша??о?ний (49) («Яв??»)

У ?е?ед? ?а ?е?ве? ? С?пе?л?з? зимового ?емп?она?? ?ФС в?дб?ли?? ма??? ??е??ого ????. «????вал?ник» ?а «?г?о?в??» п?ой?ли ?ей ?е?говий ???н??ний ?екпо?н? без в??а?, н? а компан?? ?им двом колек?ивам ? л?ди?????й г??п? ???н??но? ?абли?? ?епе? ?клада? «Lex VSK-С?м??д», ?кий об?г?ав одного з? ?во?? п??ми? конк??ен??в ??вал??в??кий «Спа??ак». ?агалом зв??ний ??? зм?нив ?енден???, зг?дно з ?ко? кожна з команд забивала не мен?е дво? м?�ячі�?за г??. ?? ?, в?дпов?дно, в?н ??ав поки ?о наймен? ?ез?л??а?ивним на д??гом? е?ап? ?емп?она??. ?ле ?? ?н?о?ма??? згоди???? ??ба ли?е л?би?ел?м ??а?и??ики, адже ?кого?? ?еал?ного п?икладного зна?енн? вона не ма?.

«????вал?ник» йде без в??а?

?омен??кий «????вал?ник» п?одовжив ?во? пе?еможн? ?е???, ? ?пок?йном? ??ил? пе?ег?ав?и «CompService». ?е б?демо ?оби?и вигл?д, ?о ?аме ?е ??ало п?и?ино? по?азки, але п?о??о задл? ?п?аведливо??? зазна?имо, ?о на ?? г?? «комп?�ютерники» вий?ли далеко не в оп?имал?ном? ?клад?. ?ок?ема, ва??о зве?н??и ?ваг? на ?е, ?о в во?о?а? ? команди Т???на ??ого дн? г?ав ?анило ??б?ков, ?кий ма? наймен?е ?г?ово? п?ак?ики ?е?ед во?о?а??в, ?к? ? ? за?в??. ? п?ин?ип?, не ?каже?, ?о в?н з?г?ав безпомилково, але, п?и ??ом?, й ви???ив ?во?? па??не??в не ?аз. ?диний гол ? ?клад? «CompService» забив ?го? ?а?енко, ?кий ? по?о?ном? ?езон? ?кнайк?а?е ?озк?ив ?в?й бомба?ди???кий по?ен??ал. С?омий номе? «комп?�ютерник?в» забив ? ма??а? ?емп?она?? ?ФС вже ?о?и?над???? м?�ячі�? ?о?и?и з ?ки? ??? ???о? ма??а? д??гого е?ап?.

«????вал?ники» виконали ?во? п?ог?ам?-м?н?м?м ? ?аком? ?об? економ-?ежим?. ? одного бок?, вони п?д?ве?дили ?в?й ?е?едн?й показник ?ез?л??а?ивно??? (з ??а??ванн?м ма???в пе??ого е?ап? в?н ??анови?? п?иблизно 4,7 гол?в за г??), але б?ло о?евидно, ?о ? ?аз? по??еби ?лоп?? мож??? дода?и в ак?ивно???. ?е в о??анн? ?е?г?, за ?а??нок ?в?жо???, адже в ?озпо??дженн? ?го?а Сал?вона б?ло ??и повн? ?е?в??ки.

?ол?ова пе?емога в??пе?е? об??авинам

«Lex VSK-С?м??д» за довол? ??вно? г?и здоб?в вол?ов? пе?емог? над вал??в??ким «Спа??аком». ???л? ?ого, ?к «Спа??ак» вий?ов впе?ед, здало??, ?о ??е заве??и???? дл? «б?д?вел?ник?в» не над?о доб?е. ?ал??в??, не о??к???и, поки ??пе?ник огов?а?????, за ?не????? ??во?или ?е к?л?ка момен??в, ?а й взагал? не?возн???? ?а емо??йн????, ?ка з?�явилас�?? ??й г??, не над?о обнад??вала команд?, ?о в?д?г?авала??. ?к?емо ?о??ло?? б з?пини?и?? ?аме на гол? «?па??ак?в??в». ?о-пе??е, ??еба в?дзна?и?и ?ндив?д?ал?н? д?? ?огдана С??од?ба, ?кий ??ого дн? п?ов?в д?й?но ?о?о?ий ма??. ?? ? ?к же не по?вали?и до?в?д?еного ???лана ?о??енка за ?ика?н? гол?ов? пе?еда??. Так, ? ??ом? еп?зод? йом? о?обливо н???о не заважав, але ?ак з???но в?дда?и ?еж ??еба вм??и! ??о?е, «Lex VSK-С?м??д», ?к ? в мин?лом? ????, ви?и?н?в мак?им?м можливого з не найк?а?и? об??авин, ? ?ки? опинив??. Спо?а?к? на гол пе?е?во?ив?? дал?н?й ?да? ?лек?анд?а Я?енка ?з ?оз??д? «на вда??», н? а в ?и??а??? з д??гим вз????м во??? «?е?воно-б?л?» ?ко?? нез?оз?м?ло ?оз?а??вали?? ? за?и??? п?и виконанн? ??пе?ником к??ового, зали?ив?и ?д?а?да ?одака одн???н?кого ? ?айон? ?е??име??ово? позна?ки.

???л? ???? по?азки «Спа??ак» в??а?ив б?д?-?к? ?ан?и на ?емп?он??во, але ??? о?новна бо?о??ба за д??ге-??е?? м???? ? ?лоп??в ?е попе?ед?. «Lex VSK-С?м??д» навпаки зали?ив за ?обо? ?ан?и побо?о?и?? за плей-о? ???го? л?ги Ук?а?ни, але календа? ма???в попе?ед? ? «б?д?вел?ник?в» ?акий, ?о можна ?к ??а?и пе??ими, ?ак ? зали?и?и?? взагал? н? з ?им.

«?г?о?в??» зали?а????? ? ?п?ав?

?азом з «Lex VSK-С?м??д» пе?е?л?д?ванн? «????вал?ника» п?одовж?? ? «?г?о?в??». У ?е?ве? команда ?ак?има ?и?лов??кого пе?ег?ала «Яв??». Символ??но, ?о ?иж?в?? здоб?ли пе?емог? з ?аким же ?а??нком, ?к ? ?ам «????вал?ник» ??4:1. ?ле, на в?дм?н? в?д колек?ив? з ?омен, ??о?енко ? компан?? ви???или п?ак?и?но ??? пи?анн? ?одо визна?енн? пе?емож?? ?е до пе?е?ви. ?ажливо ?оз?м??и ?е, ?о дл? о??иманн? можливо??? ви?од? на пе??е м???е «?ин?о-б?лим» знадоби???? допомога ?к?аз п?доп??ни? ?але??? Шепел?.

«Яв??», ?кий д?же доб?е ??а???вав, за?аз по??о?? зда? ?во? пози???. ??а?ноп?л??? ??е ?е ма??? ?ан?и «за?епи?и??» за медал?, але, в?две??о каж??и, вигл?да??? вони довол? п?има?ними. Тим не мен?, ?ам ви??д до С?пе?л?ги вже ? ??п??ом, а пе?емога над «Lex VSK-С?м??д» надовго в?дкладе???? ? пам?�ят�?вбол?вал?ник?в команди. ?али?а????? ли?е виклада?и?? на мак?им?м можливо??ей ? намага?и?? вз??и поб?л??е о?ок в дво? закл??ни? ???а?, а ?ам вже ?и??а??? покаже, на ?ке п?д??мкове м???е можна б?де п?е?енд?ва?и.
?

4 ??? С?пе?л?га 20-21
?
19.03.2021 19:00 Спа??ак (?ал??вка) 4 - 2 CompService
?оли: Ч?гай (3), ?имоненко (12), ?ев?енко (25), ???енко (35, пен.) ???а?енко (18, 39)
?опе?едженн?: Шевк?нов (16), Смол?к (47) ??Т???н (34)

Як?о мак?имал?но лакон??но о??н?ва?и г??, ?ко? ? п?�ятниц�?в?дк?ивала?? п?ог?ама ?е?ве??ого ????, ?о можна п?о??о ?каза?и, ?о дива не ??ало??. Так, «CompService» вигл?дав ??лком п?и??ойно, але ???ибн??и ви?е голови не вдало??. ?е??оди?но можна виг?ава?и ма??? за ?а??нок п?и?олог??, ?амов?дда?? ?а командно? г?и, але ?а????е ??е ви????? май??е?н???? ?а до?в?д ок?еми? виконав??в. ?а ??ом? е?ап? ?аме вал??в??кий «Спа??ак» ма? можливо??? дл?, ?каж?мо ?ак, б?л?? ?к??но? комплек?а??? ?клад?. ??о?е, не ва??о д?ма?и, ?о ? ?озпо??дженн? ?лек??? Т???на нема? ?ндив?д?ал?но ?ил?ни? виконав??в. У ?во?м? анон?? ми ?озм??ков?вали, ?и зможе ?а?енко п?о?ви?и ?ебе на ?ей ?аз. ?го? в?дпов?в нам ???ко ? з?оз?м?ло. «??бл?» ? во?о?а «?па??ак?в??в», ?е й з ??а??ванн?м ?ого, ?о його команда забила ???ого два м?�яч�?????довий ?ндив?д?ал?ний показник.

Як?о «CompService» не здив?вав, ?о «Спа??ак» п?о??о з?обив ?е, ?о в?д н?ого й вимагало??. ?ожливо, де?? допомогли ?видкий гол Се?г?? Ч?га? ?а в?д???н???? ? «комп?�ютерник?в» о?новни? к?пе??в. ??о?е, «?е?воно-б?л?» ??ого ?езон? виг?али ??? ??и о?н? по?динки ?аме з ?им ??пе?ником, ?ож каза?и п?о ?к??? нелог??н???? ?ез?л??а?? зв??но? г?и ?ко?? не доводи????. ?о ?е??, ?аме Ч?гай на?аз? ? к?а?им бомба?ди?ом «Спа??ака» ? С?пе?л?з?. ?а його ?а??нк? ??и заби?? м?�яч�? ???л? ???? пе?емоги «?па??ак?в??» п?одовж???? п?е?енд?ва?и на медал?. ?о ?ого ж, незважа??и на ?ил? ??пе?ника, з ?ким доведе???? з??????и?? в закл??ном? ????, ?и??а??? за?аз зна?оди???? п?д ?? кон??олем. ?? а п?о де?ал? погово?имо вже ??о?и згодом.
?
20.03.2021 11:00 Lex VSK-С?м??д 1 - 2 ?г?о?в??
?оли: Я?енко (40) ???и?лов??кий (8), ?о?оз (39)
?опе?едженн?: Я?енко (29) («Lex VSK-С?м??д»)
?ил??енн?: Я?енко (47, пов?о?не попе?едженн?)

Як?о ви?оди?и ???о з п?д??мкового ?а??нк?, ?о може зда?и??, ?о г?а б?ла аб?ол??но ??вно?, а «?г?о?в???» п?о??о по?а??ило ?еал?з?ва?и на один ??во?ений момен? б?л??е. ?а?п?авд? ж ном?нал?н? го??? ??лком ?об? кон??ол?вали ??д г?и ?а б?л??е заг?ож?вали во?о?ам ??пе?ника (?ай ?? момен?и, можливо, й не б?ли з ?оз??д? ??ов?д?о?кови?), але ? б?л??о??? випадк?в ?ени? ?е?ев?нко ?еал?но ви???ав «б?д?вел?ник?в». ?и?е ? ?и??а??? з д??гим п?оп??еним м?�яче�?к?пе? «Lex VSK-С?м??д» , ймов??но, з?г?ав не найк?а?им ?ином. Як?о ми вже згадали п?о д??гий гол ?иж?в??в, ?о м??имо ок?емо в?дзна?и?и ?вгена ?о?оза, ?кий ? ??й г?? не ли?е забив ?ам, але й в?ддав гол?ов? пе?еда??. Саме його не??анда??н? д??, ?к? на?е й аб?ол??но ?и?али?? конк?е?но ? ??й ?и??а???, збили з пан?елик? п?доп??ни? ?але??? Шепел? ?а дозволили ?ак?им? ?и?лов??ком? виве??и ?во? команд? впе?ед. ?? а ? ?лек?анд?а Я?енка, ?к ? ? по?динк? з вал??в??ким «Спа??аком», ?кимо?? дивом п?ой?ов дал?н?й ?да?. Ц?ого ?аз? ?о?но не об?й?ло?? без помилки во?о?а??.
Ц? по?азка зали?ила «Lex VSK-С?м??д» поза ?емп?он??кими пе?егонами. ?айймов??н??е, «б?д?вел?ники» б?д??? бо?о?и?? за «б?онз?». ?? а «?г?о?в??» ??е ?е збе??га? ?под?ванн? на «золо?ий» ма??. ?л? ?еал?за??? найвдал??ого ??ена??? команд? з ?иж?вки б?де по???бна допомога ?к?аз з бок? «пома?ан?еви?».
?
24.03.2021 19:30 ????вал?ник 3 - 2 Яв??
?оли: ?авго?одн?й (44), ??окоп??к (49), ?а?анник (50) ??Ша??о?ний (24), Шеле?? (47)
?опе?едженн?: ?авго?одн?й (36), ??окоп??к (43) ??С??ибак (35)

? ?е за к?л?ка ?вилин до заве??енн? ??о?а?н?о? г?и здавало??, ?о н??ка допомога «?г?о?в???» не знадоби????, а на на? о??к?ва?име п?о??о вогн?на к?н??вка ?езон?. ???л? заве??енн? пе??о? ?а??ини ?емп?она?? доводило?? ???и довол? бага?о ??мн?вни? ви?ловл?ван? ??о?овно ?ого, ?и в?дпов?да? к?а?ноп?л???кий «Яв??» ??вн? С?пе?л?ги. Як?о пе?емога над «б?д?вел?никами» кого?? ?е не пе?еконала, ?о о?? вам, ?ановн?, ?е один а?г?мен?. Як?о ? пе?еможном? дл? к?а?ноп?л???в ма??? пе??ого е?ап? ?емп?она?? ви?ва?и пе?емог? на о??анн?й ?вилин? вдало?? ?аме ?м, ?о ?епе? вже на??ала ?е?га команди з ?омен демон????ва?и ?во? вол?ов? ?ко???. ?о ?ого ж, «????вал?ник» не п?о??о ви?вав пе?емог? ? ?ам???н?к?й к?н??в?? г?и, а взагал? в????вав ?? ?ам? г??, г?а??и ? п?�ят�?пол?ови?, адже за ?к??? п?в?о?и ?вилини до ??нал?ного ?ви??ка «Яв??» ?е в?в ? ?а??нк?. ? ?е, маб???, ?аме ?а ?и??а???, коли ва??о по?вали?и обо? ??пе?ник?в. ?дного ??за ?е, ?о не здав?? ?а г?ав до к?н??, ?к ?ого ? вимага? непи?ане ???бол?не п?авило, а ?н?ого ??за ?е, ?о ?акий ?озви?ок под?й взагал? мав м???е б??и.
?

5 ??? С?пе?л?га 20-21
?
28.03.2021 13:30 CompService 3 - 9 Яв??
?оли: ?а?енко (25, 41, 44) ???игал? (8, 42), ?о?? (17), Ша??о?ний (19, 40), Шеле?? (27, 49), С??ибак (33, 47)
?опе?едженн?: Т???н (31) («CompService»)
?
28.03.2021 14:30 Спа??ак (?ал??вка) 0 - 3 ?г?о?в??
?оли: ?ел??в (29), Ха??енко (50), ????овой? (50)
?опе?едженн?: ???енко (10), Ч?гай (50) (обидва ??«Спа??ак»)
?
28.03.2021 15:30 ????вал?ник 4 - 0 Lex VSK-С?м??д
?оли: ?оле?н?к (20, 20), ?о?ок (29), ?он?аков (49)
?опе?едженн?: ?абин?н (22), ?айван (38) ?????енко (16)

У закл??ний ?г?овий ден? визна?или?? ??? п?изе?и С?пе?л?ги зимового ?емп?она?? ?ФС. ??а?ноп?л???кий «Яв??», ?кий довол? нео??к?вано з великим ?а??нком об?г?ав «CompService», ??ав ??е??м. ?к?емо в?дзна?имо, ?о дол? «б?онзи» ви????вала?? за дода?ковими показниками м?ж ???ома командами, ?к? наб?али по ????? о?ок. «?г?о?в??», здолав?и вал??в??кий «Спа??ак», збе??г ?емп?он??к? ?н??иг? до о??анн?ого, але ? п?д??мк? ??ав д??гим. ?? а «????вал?ник» впевнено пе?ег?ав «Lex VSK-С?м??д» ? ? п?ек?а?ном? на???о? заве??ив ?ей ?емп?он??кий ?езон. ?а д??гом? е?ап? ?емп?она?? команда з ?омен виг?ала п?�ят�?ма???в з п?�ят�?
?

?


??деоогл?ди ма???в можна знай?и ???

?а ма?е??алами ?ФС

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.