?о???гали??о???гали?. Финал. 3 ма??. «Спо??инг» ??«?ен?ика» 6:9. Фан?а??и?е?кий ма?? в ?и??абонеФ??зал в ми?е?п?еделил?? ?о??ав ??а??ников ?ежкон?инен?ал?ного к?бка?а?ви??ми??ий ?и?айленко: «? ?езекне на ???зале в?егда ан?лаг»?ела?????вгений ?м??л?. Я?кие момен?? ?езона 2017/18?ол??а?авел ??дн?к ??найк?а?ий г?аве?? ?ол??? ?езон? 2017/18Эк???а-лига?лек?анд? ?и?ний: «Ц?каво б?де подиви?и??, на ?о зда?на на?а молод?»?о??и??ладими? ?аз?ванов: «?е мог? ??о? ?езон запи?а?? ?ебе в ак?ив»??азили?«?а?ло? ?а?боза» п?ед??авил ?а?лана, ?ле?анд?е пе?е?ел в «?а?екко Ф??зал»?ен?кий ???зал??но?а зб??на Ук?а?ни ? д??г?й ?ова?и??к?й г?? по???пила?? ??ал?йкам ?ол??а?нджей Шлапа: «??игла?ение о? «?а??елон?» ???е??? дл? на?его кл?ба» Эк???а-лига«?не?г??»: ??о? п?ий?ли, ??о? п??лиЮно?е?кий ???зал???ал?й ?дегов назвав ?клад об'?днано? команди Ук?а?ни (U-17) на «Montesilvano Futsal Cup-2018»?о??и??о??и?. Т??-5 л???и? голов ?езона 2017-18?ен?кий ???зал??но?а зб??на Ук?а?ни ? пе??ом? ?ова?и??ком? ма??? об?г?ала зб??н? ??ал???о???гали??о???гали?. Финал. 2 ма??. «?ен?ика» ??авнивае? ??е???пани???пани?. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 3, 4, 5 ма??ей ?инала плей-о????али?Э?о ???зал! This is Futsal - Ventottesima puntata?о??и?Эмил? ?лиев: "Хо?им виде?? комплек?ное ?азви?ие мини-???бола в ?егиона?"?ела?????о?ено покидае? «С?оли??»?ела?????дин з найк?а?и? бомба?ди??в ?к???а-л?ги п?одовжи?? ка??�єр? ? ??ло????

«?не?г??»: ??о? п?ий?ли, ??о? п??ли

??в?в?�ян�??озважливо п?овели ??ан??е?н? кампан??


Як нам ?озпов?в головний ??ене? л?в?в??ко? «?не?г??» ?але??й ?ег?анов, о?новн? команд? зали?или 3 г?ав?? ???е вже озв??ен? ?ан??е ?олодими? ?а?да? ? ?нд??й Фед?к, а ?акож ?огдан С?е?анк?в. ?е??а г?ав??в п?одовжила ???дов? ?годи з «?не?г???».

?огдан С?е?анк?в ? мин?лом? ?езон? в?д?г?ав за л?в?в?�я�?6 ма???в в ек???а-л?з? (?о в ??м? дало?15 ?вилин ?г?ового ?а?? за ?езон). ?а 4 ?езони ? ?клад? «ене?ге?ик?в» ?н?ве??ал п?ов?в 20 ма???в ? забив 1 гол (??? в ек???а-л?з?).

С?о?овно нови? г?ав??в, ок??м оголо?ени? ?ан??е ?а??�ян�??еле?а з «У?аган?» ? ?нд??? ?емен?? з «?не?г??-2-?Ю-?л??е?на?иви», до о?новно? команди ?акож зап?о?ено ?е одного «д?бле?а» ??во?о?а?? Я?о?лава ?о?ики?к?.?

Я?о?лав ?о?ики?ка ?езон 2016/17 п?ов?в ? л?в?в??ком? «?н?жом? ?инк?», з ?ким здоб?в ???бн? наго?оди д??го? л?ги. ?а жал?, ?е?ез повн? в?д???н???? ??а?и??ики неможливо п?д?а??ва?и вне?ок молодого во?о?а?? ? ?ей ??п??. У мин?лом? ?езон? Я?о?лав ?по?а?к? б?в за?влений на ??бок Ук?а?ни за «?али??к? здоб?» (1 ма??/2 п?оп??ени? м?�яч�?, але по??м б?в пе?еза?влений за «?не?г??-2-?Ю-?л??е?на?ив?». У ?клад? д??го? команди «ене?ге?ик?в» во?о?а? в?д?г?ав ? пе???й л?з? 7 ма???в (п?оп???ив 12 м?�ячі�? але нев?домо ??о п?оп???ив 3 голи ? пе??ом? ????).

?нд??й ??л?й, futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.