Ф?ан?и???е? ?аки: «Сбо?на? U21 ????о ве??иб?л? главной ?бо?ной»?аза???анФе?нандин?о: «?ои ли?н?е ?ели и зада?и «?ай?а?а» ?овпада?? ??везде б??? л???е в?е?!»?ига ?емпионов У?Ф???га ?емп?он?в-2020/21: «??одек??м» п?ийме ?емп?она ??вн??но? ??ланд???и?ва?и?илл ??а?ий: «?а? жде? о?ен? на???енн?й ?езон»?ела?????ела????-2020/21. Т?? 8. ??о о??анови? ???ема ?о????ол??аЭк???акла?а-2020/21. Т?? 9. «??бка» в ?ливи?е и «камб?к» в ?а?ови?еЭк???а-лигаС?дд?в??ка п??л?мова. Сезон 2020/21. ?ип??к 5?аза???ан?аза???ан-2020/21. Т?? 2. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 5. LIVE!?о??и?Сбо?на? ?о??ии го?ови??? к квали?ика?ии ????-2022??пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 6-го ???а??пани???пани? ???о???гали?: Феде ?идал? ?делал в?бо?Сбо?на? Ук?аин??изна?ено ?клад зб??но? Ук?а?ни на ма??? п?о?и Уго??ини?ела?????ми??о ?амеко: «?ез?мовно, ? найк?а?ив??ий ??ене? ?емп?она?? ??ло????»Таджики??ан«Сипа?» ???емпион Таджики??ана-2020??али???али?-2020/21. Се?и? ?. Т?? 3. «?веллино» о??анавливае? «?о?ва??к??» «?ан???»??пани???пани?-2020/21. Т?? 6. Т?и пе?ено?а и един??венна? победа ?оз?евЭк???а-лига?вано-??анк?в??кий «У?аган» ?в??к?? 18-????? кл?б?Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 10 ???. ?ажкий ??? дл? л?де??вЭ??они?«?ийм?и Ф? С?С?а?а» ??облада?ел? С?пе?к?бка Э??онии-2020

«Ци??? зна?? в?е»: поке? о? ??ка или в ожидании о?ной д??ли

? 4-ом ???е Favbet Эк???а-лиги-2020/21 б?л за?ик?и?ован пе?в?й поке?, п?одолжили?? ?ез?л??а?ивн?е ?е?ии ?ебед?, ?еле?а и ?ело?е?ков?а, а ?ез?л??а?ивно??? ?пала на ??е??

?е?кол?ко л?боп??н?? ?ак?ов 4-го ???а:

??Хоз?ева, дважд? к??пно пе?еиг?ав го??ей, забили по??и вдове бол??е голов (15:8)
?
???е?вое ?даление за?або?али го??и (?але?ий ??и?ове?, «?? Т?ейдинг»)

???вгений ??к из Х?Та о?о?мил пе?в?й поке? ?емпиона?а
?
???а???н ?еле? п?одолжил ?во? ?ез?л??а?ивн?? ?е?и? (4 ма??а), забил ??ижд? и подн?л?? на в?о??? ???о?к? в ?пи?ке бомба?ди?ов (6 голов)
?
??Также п?одолжили ?вои ?ез?л??а?ивн?е ?е?ии Я?о?лав ?ебед? (4/5) и ?иколай ?ело?е?кове? (3/7), а во? ?е?и? ?аниила ?бак?ина (3/5) п?е?вала??.
?
? ?лед???ем ???е ??и из ?е???е? л???и? бомба?ди?ов ?емпиона?а ??г?а?? на одной пло?адке, и ?ело?е?ков?а б?де? подде?жива?? ?е?? Шо???ма, на ??е?? ко?о?ого 4 гола.
?
Т?? 4:
?
?аби?о голов ??23 (??едн?? ?ез?л??а?ивно??? 4,6), в?его ??167?(С? ??6,68)
Хоз?ева ??го??и 15:8, в?его 62:66
??бли: 3 (??з?, ?ело?е?кове?, ?ики??к), в?его 13
Хе?-??ик: 1 (?еле?), в?его 2
?оке?: 1 (??к), в?его 1
Хоз?ева ??го??и: 2-1-2, в?его 6-4-10
??ед?п?еждени?: 10 (5-5), в?его 68 (41-27)
Удаление: 1 (??и?ове?, «?? Т?ейдинг», 2??), в?его 4 (3-1)
???пна? победа: 3 («У?аган» (3), 3:0, «Эне?ги?» (1), 6:1, Х?Т (1), 7:1)
10-ме??ов?е: 1 (заби?о ??0/1, ?оз?ева/го??и ??0/1), в?его (3/4, 0/7)
?енал??и: 0
?в?огол?: 1 (?он?еба), в?его 5
?
????а? а?ака: «??од?к?им» ??21
Х?д?а? а?ака: «Сокол» ??5
?
????а? обо?она: «У?аган» ??6
Х?д?а? обо?она: «?а?динал-?ивне» ??18
?
?обедна? ?е?и?: «??од?к?им» ??4
Се?и? без побед: «?а?динал-?ивне», «?н?ев» ??по 4

?ез?л??а?ивна? ?е?и?: ?а???н ?еле? («Эне?ги?») ??4 ма??а (6 голов), Я?о?лав ?ебед? («У?аган») ??4 ма??а (5 голов), ?иколай ?ело?е?кове? («??од?к?им») ??3?(7)

?омба?ди??:

1. ?иколай ?ело?е?кове? («??од?к?им») ??7
2. ?а???н ?еле? («Эне?ги?») ??6
3-4. ?аниил ?бак?ин, Я?о?лав ?ебед? (оба ??«У?аган») ??по 5

?
?одго?овил Се?гей ?абиков

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.